Duck Patterns

Apr 22, 2024

Batik Duck Pattern

Duck Patterns

 

 

I recently finished a portrait for the exhibition and spent a long time designing the background pattern, so I thought I would share some with you. I really wanted to ensure that I got the pattern right and that it complimented Jade’s personality. 

Yn ddiweddar gorffennais bortread ar gyfer yr arddangosfa a threuliais amser hir yn dylunio’r patrwm cefndir felly meddyliais y byddwn yn rhannu rhai gyda chi. Roeddwn i wir eisiau sicrhau fy mod yn cael y patrwm yn iawn a'i fod yn ategu personoliaeth Jade.

Get in
Touch

+44 (0) 7887 774 475

send a message below ...

4 + 8 =