Pencil & Gouache Study

Dec 6, 2023

Pencil & gouache

Pencil and gouache study of Annetta.

Astudiaeth pensil a gouache o Annetta.

I created a pencil study of Annetta with my final background pattern design. I needed to see if the pattern would be too distracting behind the portrait for the final painting. With the black toned down to a grey it should work.

Creais astudiaeth bensil o Annetta gyda fy nyluniad patrwm cefndir terfynol. Roedd angen i mi weld a fyddai'r patrwm yn tynnu sylw gormod y tu ôl i'r portread ar gyfer y paentiad terfynol. Gyda'r toned du i lawr i lwyd dylai weithio.

Get in
Touch

+44 (0) 7887 774 475

send a message below ...

1 + 12 =