Pobl Ynys Môn / People of Anglesey

Nov 24, 2023

Pobl Ynys Mon

Latest Project Prosiect Diweddaraf

I am currently working towards an exhibition of portraits in @orielmon Llangefni. The exhibition is entitled Pobl Ynys Môn/ People of Anglesey. My partner in the project Ieuan Williams is recording interviews with each sitter and the audio will be played in the gallery.

Rwyf ar hyn o bryd yn gweithio tuag at arddangosfa o bortreadau yn @orielmon Llangefni. Teitl yr arddangosfa yw Pobl Ynys Môn. Mae fy mhartner yn y prosiect Ieuan Williams yn recordio cyfweliadau gyda phob eisteddwr a bydd y sain yn cael ei chwarae yn yr oriel.

Instagram

Get in
Touch

+44 (0) 7887 774 475

send a message below ...

11 + 1 =